Gi de ansatte opplæring og mestringsopplevelser, ikke bare stadig flere oppgaver!

Hva skjer i bedrifter hvor resultatene skrumper av mange forskjellige årsaker? Aksjonærer og långivere roper på bedre uttelling, ledelsen svinger sparekniven og nedbemanner sammen med andre kostnadskutt (som f.eks. opplæring). De som er så “heldige” å bli igjen får overta oppgavene fra de som må gå! Strikken tøyes enda litt lenger. Budsjettene reduseres, herunder også ressurser til å kunne gi de ansatte læringsopplevelser for bedre å bli i stand til å mestre den økte oppgavemengden. Dette kan lett bli en negativ spiral med utbrenthet og sykefravær som resultat.

I tillegg til markedssituasjonen kommer den teknologiske utvikling som påtvinger de ansatte nye systemer og verktøy, for å kunne utføre løpende oppgaver. Teknologien og dens raske utvikling har en del uheldige sider ved seg. Vi har ikke det samme direkte kommunikasjonsnivået som tidligere. Vi benytter i økende grad SMS – MSN – Sametime og hva de nå heter alle sammen. Det er ikke lenger like mulig å snakke med hverandre om problemer og utfordringer i hverdagen. Vår (IBTs) jobb som rådgiver og coach medfører at vi kommer svært tett på den enkelte deltaker i våre programmer. Vår veiledning foregår på basis av 1:1. På områder som oppgaveplanlegging, e-post administrasjon (håndtering), kontroll og struktur i hverdagen, er det mange som sliter. Terskelen for å søke hjelp eller snakke med andre om egen utilstrekkelighet er svært høy. Kulturen for “å lære av hverandre”, også kalt samarbeid, er forlengst død. Møter forsøkes også redusert til et minimum, bl.a. ved hjelp av videokonferanser, skypemøter, podcasts etc. Den sosiale kontakten og muligheten til erfaringsutveksling vanskeliggjøres.

Når så interne opplæringskrefter / -ressurser blir offer for sparekniven (les outsourcet) er det fullbragt! Bedriftens egne dataspesialister, hvis de fortsatt er der, er for opptatt med å drifte de interne systemene. Eller de er flyttet ut til et dertil egnet lavkostland også kalt callcenter. Er det noe rart at det blir en sykemelding i ny og ne?

Tilbake til hjemmesiden: pep.no           Johan Chr. Holst