Tiden – kommer den eller går den? Hvordan benytte tiden når den er her!

I følge Alf Prøysens ”Du skal få en dag i morra” – er tiden noe som kommer…….. Og likeledes er det mange som opplever at ”Dagen i dag er morgendagen du drømte om i går!” Kan det være derfor at vi ikke utnytter øyeblikket til å skape nødvendige resultater fordi nye øyeblikk står ”i kø” og stadig gir oss nye sjanser til å skape noe?

De fleste av oss mennesker er velutstyrt med en utsettelsesadferd ofte like sterk som ande grunnleggende drifter i oss. (Eng. To procrastinate = å utsette) En procrastinatør er en person som utsetter å gjøre ting. Når så tilstrømningen av nye oppgaver aldri synes å ta slutt,   inneholder den tiden som er gått en lang rekke oppgaver som skulle vært påbegynt, gjennomført eller avsluttet.

IBT’s mantra gjennom 25 år med coaching og  rådgivning på temaet personlig effektivitet er: Gjør det nå! Så enkelt kan det sies. Gjør det nå! i stedet for å utsette. Vår iboende vilje til å utsette å gjøre ting bygger altså på ”at vi får en dag i morgen!”. Hva er det da vi trenger for å utnytte morgendagen best mulig? Jo, vi trenger en plan. Et ”kart” over hvordan vi skal arbeide for å skape de resultatene vi vil ha i morgen og i tiden som ligger foran oss. Planlegging er en ferdighet som må læres.

PEPworldwide-Norge har i mange år gjort undersøkelser blant våre deltakere om hvordan de ser på behov og egen praksis på dette området. Blant våre ca 30 000 deltakere har vi spurt et utvalg på 1680* og her er deres svar:  

33% svarer ja på spørsmålet om de utsetter oppgaver de skulle ha begynt på allerede.

48% bekrefter at de løser oppgaver i siste liten (Oppgaver som er blitt hastesaker fordi deltakeren ikke har hatt kontroll og oversikt)

Dette kan bety at planleggingsprosessen hos den enkelte for en stor grad er overlatt ”omgivelsene” eller eget følelsessystem.

Videre spør vi deltakerne om oppgavene deres krever at de planlegger dem. Her bekrefter 67% at oppgavene deres krever planlegging. Men bare 33% setter av tid til å planlegge når oppgavene skal gjøres! Og avslutningsvis spør vi om de har et planleggingsverktøy som fungerer for dem? Til dette svarer bare 26% at de har et slikt planleggingsverktøy.

Dette forteller oss at det i og for seg ikke er mangel på tilgang til planleggingsverktøy, for de finnes jo i enhver datamaskin eller pc / Mac i forskjellige varianter. Det er en utbredt mangel på forståelse av hvordan bruke den tiden som til enhver ligger foran oss. For tiden i går kan vi ikke gjøre noe med.

”Vi lever aldri i nuet!

Vi tar fremtiden på forskudd som om den drøyet med å komme.

Eller vi fortaper oss i fortiden som om den fløy for fort.

Så tåpelige er vi, at vi flakker som forstyrret omkring i tider da vi ikke har noe å bestille,

Uten å akte det minste på dette NUET som alene er vårt!”

Blaise Pascal (Fransk matematiker og filosof, 1623 – 1662)

Ha en fin dag i morgen!

*Spørreundersøkelsen i den refererte form har vært benyttet siden 2005..

   Tilbake til hjemmesiden: pep.no                     Johan Chr. Holst