Halvtidsteoremet – fortsatt en problemstilling?

Jeg kom over begrepet “halvtidsteoremet” i et annonsebilag fra Projectplace for en tid tilbake.  I artikkelen heter det at ” Et menneske som er satt til en oppgave er alltid mindre effektiv i arbeidsøktens første halvdel“. Mine erfaringer tilsier at dette langt på vei er riktig.

Ved oppstart av en oppgave har vi jo som regel romslig tid til gjennomføringen, med mindre det er en brannsituasjon, og i så tilfelle slipper vi selvsagt alt vi har i hendene. Og fordi vi har så mange andre oppgaver som for lengst har begynt å haste, legger vi den nye oppgaven “på vent”. Så på det tidspunktet vi går ordentlig i gang med oppgaven avdekker vi alle uklarheter, komplikasjoner, relasjoner og faglige utfordringer som forårsaker at tidspresset øker og snarveier velges. Kvaliteten på resultatet blir oftere dårlig og tidsfrister opprinnelig avtalt oversittes.

E24 har satt teoremet inn i et forklarende perspektiv av unnskyldninger og “hvite” løgner. For å gjøre våre lesere bedre i stand til å forstå situasjoner som oppstår som følge av  teoremet, er dette interessant lesning. Og her er  Halvtidsteoremet

“Motgiften” må være bedre ferdigheter i å planlegge arbeidsoppgavene, legge disse planene inn i et kalendersystem og beholde oversikten over fremdrift i oppgaven, bl.a. ved hjelp av milepeler, sjekklister og handlingsplaner.

Lykke til!

Tilbake til hjemmesiden: pep.no             Johan Chr. Holst