Kommuniser og vær det gode forbilde som leder

Lev som du lærer, kommuniser klart og vær det gode forbildet

Lev som du lærer, kommuniser klart og vær det gode forbildet

Godt nyttår! Er du kommet godt i gang fra start? Fint, men trolig er dette også en gunstig tid for å kikke litt innover og kanskje gjøre noen justeringer på et par ting som en travel leder kan komme til å glemme 

I kjølvannet av årsskiftet og de mange Covid-19 utfordringer som vi står overfor, er mange virksomheters verdierkulturerspilleregler og prioriteringer blitt satt på prøveÉn ting er nå å oppdatere visjoner og verdisettnoe helt annet er det å skulle kommunisere budskapet på en god teFor når alt kommer til alt, er ikke en agrunnstenene for vellykket lederskap å få andre til å etterleve det vi selv prediker? Selv om en av klodens mest mektige ledere har strevd med nettopp dette og (la oss være ærlige, også med mye annet), så er vi vel selv riktig så gode på dette. 

Eller er vi? For selv om vi med stor sikkerheikke når det samme høye nivå av hykleri, som en nå avgående amerikansk president (og han satte lista høyt), så vil et raskt lite reality check nok allikevel avsløre, at det er rom for forbedringer i vår egen kommunikasjonVi har derfor tenkt, at  vil være et godt tidspunkt å se til ledelsesområdet og se på tre viktige områder der det kan være vanskelig å leve som vi lærer. 

1. Visjon 

Det sier seg selv, at en virksomhets visjon fremstår krystallklar for alle i ledelsen. Spørsmålet er bare, og det skal man som ledelse vurdere, om den samme klarhet er å finne hos medarbeiderne ute i de ytterste deler av organisasjonenFremstår visjonen like så klart her, eller blir det litullent? Husk, at hver eneste medarbeider må forstå sin egen rolle i å drive virksomheten fremover 

Ta for eksempel den velkjente historie om president John F. Kennedys møte med en vaktmester i NASAs hovedkvarter under en omvisning i 1961. Historien går som følger at da Kennedy spurte vaktmesteren, som moppet gulvet, hva han gjorde hos NASA, svarte han: “Jeg hjelper til med å sende en mann til månen”. Og så retter vi blikket mot deg: Hvis du skulle se tingene gjennom den samme filteret, hva skulle du ønske at en medarbeider hos dere vil svare på det samme spørsmålet? 

2. Kommunikasjon 

Det er vel ikke å ta for hardt i å si at alle har vært nødt til at rydde litt opp i hvordan vi kommuniserer på under Korona-krisen. Det er bra! Fortsett med det. Unngå å falle tilbake til det tidligere nivået, når de daglige rutiner på et tidspunkt vender tilbaktil normalenVi tror for øvrig mer på at vi lander på en helt ny normal. Tenk kritisk tilbake på den måten du har kommunisert  nylig – både de små og store ting. Har du opplevd, at noen kommer tilbake til deg for å få avklart noe? Hvis ja, så vurder hvordan du kunne formidlet budskapet bare litt tydeligere, litt enklere til det bedre. Trolig kan du svare ja, så husk på dette til neste gang. 

3. Anerkjennelse / Ros 

Som i: Gi anerkjennelse, når det er på sin plass. Nå vet vi godt, at dyktige ledere naturligvis har full kontroll gjennom ”performance reviews” og andre formelle måter at anerkjenne resultater på. Vårt budskap er bare, at når hverdagens kaos på kontoret begynner å ta over igjen, så må du ikke glemme hvor motiverende det kan være for medarbeidere med en enkel muntlig eller skriftlig påskjønnelse for deres innsats. Undervurder aldri viktigheten av en spontan kommentar som “Den håndterte du veldig bra” eller “Flott innsats med det prosjektet (anstreng deg for å være konkret). Hvor mange har du hørt klage over å få for mye ros for deres innsats? 

Vi kjenner alle til disse banale forutsetninger for en vellykket ledelse. Men vi er også kun mennesker. Så selv om det er utenkelig, at vi roter det til på samme te, som en nylig avgått president når det kommer til kommunikasjon, så er det forståelig, at vi også av og til kan vakle litt, når det kommer til stykket 

Så bruk et øyeblikk på å reflektere over våre vennlige påminnelser. Likeså lett som det er å glemme dem, er det å heldigvis å gjøre noe med det. Begynn i dag! Og det er nettopp det gode ledere gjør. 

Originally posted by PEPworldwide NZ here on 18 June 2020.