5 trender for en god post-Korona arbeidsplass

Trender på arbeidsplassen post-Covid

Trender på arbeidsplassen post-Covid

Er vi enige om at de siste 12 måneder har vært en real prøvelse? Korona har endret måten vi lever og måten vi jobber på – uten tvil. Vi har lært å jobbe både på avstand og fleksibelt. Mange har fått masse erfaring med hjemmeskole, hjemmebarnehage og mer eller mindre permanent hjemmekontor. Mange har også opplevd på å bli satt i karantene, alle har vi opplevd å måtte leve mer isolert enn vi har ønsket. MEN, nå nærmer vi oss endelig avslutningen på pandemien (vi håper så inderlig på det), så hvilke deler av vårt arbeidsliv vil forandre seg i 2021 og hva vil forbli?

Hvilke trender på arbeidsplassen utfordrer oss som ledere? Hvilke trender kan støtte eller hindre våre teams fra å skape resultater, og hvilke verktøy kan vi gi dem for at de skal trives på fremtidens arbeidsplass? Hvilke strategier kan vi anvende for å sikre effektiv ledelse? Vi deler de mest åpenbare trender på arbeidsplassen for 2021 og hva de kan bety for vår produktivitet.

  1. Hybride arbeidsplasser er fremtiden

Selv når det en gang blir helt trygt å vende tilbake til kontoret, vil mange stille spørsmål rundt verdien av å møte opp på kontoret hver dag? Etter et år med å jobbe hjemmefra, må arbeidsgiverne stille opp med noen gode grunner for å komme inn igjen til kontoret – det kan være de mulighetene de fysiske tilrettelagte lokalene gir for å knytte sosiale bånd og samarbeid med gode kollegaer. For å imøtekomme behovet for bedre face-to-face interaksjon kan det være nødvendig å ommøblere litt på kontoret. Arbeidsplassen skal være et fleksibelt sted der vi som medarbeidere kan møtes for å samarbeide eller bare samles for felles utvikling.

Mange vil ønske å bevare muligheten til en blanding av å jobbe på kontoret og å jobbe hjemme, basert på hva slags type arbeidsoppgaver som er planlagt. Hybride arbeidsplasser byr på helt spesielle utfordringer for lederne, som må stille tydelige og klare forventninger og bygge en støttende teamkultur. Medarbeidere kan også ha bruk for å lære mer om hvordan jobbe effektivt som en del av et hybrid team, og herunder hvordan man holder motivasjonen oppe.

  1. Å jobbe 8-16 er så 2020…

2020 har gjort det ganske klart at vi ikke trenger å jobbe 8-16 for å nå resultater. Mange har nytt godt av fleksibiliteten ved å kunne styre sin egen arbeidstid – og nå er det ingen vei tilbake. Noen selskaper har helt droppet 8-16 arbeidsdagen. Andre har tydelig meldt fra om at de vil tilby permanente løsninger for hjemmekontor. Vi tror på at organisasjoner som tilbyr deres medarbeidere fleksibilitet vil bli mer attraktive for fremtidens talenter.

For å være i stand til å lede et fleksibelt team på en effektiv måte er det nødvendig med høy grad av autonomi, klar og tydelig kommunikasjon og at det ledes mot et større mål.

  1. Desentralisert arbeidsstyrke

På sikt kan den gode erfaringer med å jobbe borte fra kontoret åpne opp for at medarbeidere benytter muligheten til å flytte ut av sentrumskjernen for å heller bosette seg i forsteder. En desentralisert arbeidsstyrke gir noen klare fordeler for arbeidsgiver slik som lavere husleie i sentrum og tilgang på flere dyktige hoder ved ansettelser. For arbeidstaker er fordelene åpenbart mer bolig for pengene og å slippe å pendle inn til sentrum.

For å imøtekomme medarbeideres behov for fysisk arbeidsplass, har noen selskaper begynt å desentralisere kontorene og tilby såkalt hub and spoke-kontor (et fysisk redusert sentrum-hovedkontor omgitt av lokale satelittkontor). Hvis virksomhetene gjør det rett kan en desentralisert fysisk arbeidsplass både sikre en effektiv samhandling og fokusert arbeidstid og samtidig sikre at produktiviteten er høy.

  1. Fokus på medarbeidertrivsel

Selv om hjemmekontor har mange fordeler, er det også utfordringer. Det kan være riktig vanskelig å sette grenser mellom arbeid og fritid (familieliv), og for en del tar arbeidet alt for mye plass i livet. Risikoen for utbrenthet har ført til at flere arbeidsgivere nå fokuserer mer på medarbeidernes trivsel med hjelp til å oppnå den best mulige fysiske hjemmekontor-arbeidsplassen og å tilby verktøy som kan være til hjelp for medarbeideres mentale helse. Begge områder har hatt et betydelig oppsving den siste tiden, og selskaper kan investere i «corporate licenses» for både mindfulness og fysiske treningsapper for å sikre den mentale balansen og forebygge muskel og-skjelettskader.

Ledere har de seneste 12 måneder hatt rikelig med anledninger til å vise medarbeidere omtanke og oppmerksomhet, og medarbeidere som føler seg sett og passet på, er mer tilbøyelige til å kjenne seg glade, motiverte og produktive.

  1. Upskilling og omskolering…

Pandemien har påvirket noen bransjer mer enn andre, men stort sett har alle bransjer hatt behov for å ta noen skikkelige klyv mot den digitale omstillingen. Mange bedrifter ble tvunget til å raskt omstille arbeidsstyrken for å kunne tilby nye digitale kontaktløse servicetilbud for å holde seg relevante og attraktive. Men upskilling er ikke bare blitt mer nødvendig, det er også med på beholde talenter og fremme den interne mobilitet. Fremtidens ledere skal støtte deres team etter hvert som behovene for nye kvalifikasjoner og omskolering oppstår.

Det er blitt sagt at forandring er det eneste som er konstant – og de kommende måneder vil helt sikkert by på sin andel av både utfordringer og muligheter. Som ledere kan vi slå an en positiv tone og støtte våre teams til å få mest mulig ut av å være en del av en arbeidsplass i utvikling.

Vi hjelper medarbeidere og ledere på alle typer arbeidsplasser – og har gjort det i mer enn 35 år. Så vi er vant med å møte forandringer og elsker å hjelpe til og se at de lykkes.

Originally posted by PEPworldwide Australia here on 21 Dec 2020.