Har vi sluttet å lære – eller er det bare det at ”vi benytter gamle ferdigheter på ny teknologi?”

På vår vei blant kundebedrifter over hele landet konstaterer vi at interessen eller evnen til egenlæring er lav eller ikke eksisterende. Som personlige rådgivere for tusenvis av medarbeidere på alle nivåer i organisasjoner og bedrifter, opplever vi at for hver ny versjon av de mest brukte kontorstøttesystemene utnytter vi dem med en stadig synkende andel. Jeg tror dette beror på to forhold som jeg vil ta for meg her.

Programmenes kompleksitet og arbeidsbelastningen på hver enkelt:

Den dagen det foretas en oppgradering på systemene kommer man på jobben og finner ny programvare på pc’n. Systemet har kanskje vært nede og man er i utgangspunktet på etterskudd med å få jobben gjort. I forbindelse med oppgradering til Office 2007 er det gjort betydelige endringer i ”miljøet” slik at det tar tid å finne de funksjonene man må ha for å kunne arbeidet. Gleden ved å finne dem er stor og arbeidet kan begynne. Svært mange av de menneskene vi hjelper i det daglige opplever hele tiden å være på etterskudd med å skape resultater. I en slik situasjon kan man ikke forvente overskudd og vilje til egenlæring.

 

 

 

 

Opplæringsmulighetene gir ikke tilfredsstillende løsninger.

OK. Så meld deg på et kurs! Kurs utenfor huset eller såkalte ”in house” kurs fungerer bare i liten grad. Deltakerne sitter ofte i et ”laboratorium”, de har ikke sin egen pc, de trener ikke på egne ”caser” og hvis ikke alle i klassen stiller på samme nivå vil noen legge større beslag på læreren med de konsekvenser det får for resten av klassen. Pensumet er basert på at man skal igjennom en del nye funksjoner og disse blir beskrevet ut fra et teknisk ståsted, i stedet for samtidig å sette de nye finessene inn i en sammenheng med smartere arbeidsprosesser. Og så er det jo slik at det man ikke jevnlig bruker det blir glemt! Og da er det jo viktig å ha en manual eller et annet kildemateriale å kunne slå opp i for å friske opp glemte ferdigheter. Men heller ikke dette er så enkelt lenger. Hos en organisasjon hørte jeg at de nylig hadde byttet e-postsystem. De ansatte ble oppfordret til å ”følge denne lenken” for å selvstudere det nye systemet på internett!

Jeg er ikke det minste overrasket over at gapet mellom systemenes muligheter og brukernes kompetanse stadig blir større og større.

Jeg avslutter med å fremsette en bønn: Vennligst send all verdens utviklere på to – års permisjon slik at menneskeheten kan ta igjen noe av det tapte og gjennom det bli bedre til å takle morgendagens utfordringer.

Tilbake til hjemmesiden: http://www.pep.no

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>