Det grenseløse arbeidslivet!

Dagens tema i Puls på NRK 1 hadde temaet “Om å møte veggen” eller hva man møter når man går ned for telling og det tar lang tid å reise seg igjen. En av referansepersonene var Kjell Magne Bondevik. Intervjuobjektene og deres situasjoner var av den meget dramatiske sorten. Depresjon, langt sykefravær, medikamenter og ofte et jobbskifte. Legene Finn Skårderud og Jørgen Skavlan pekte på at kvinner er flinkere til å håndtere disse situasjonene enn menn. Hvorfor det? Mens jeg så på programmet tenkte jeg på hvor kjønnsrolleinndelt vi er allerede fra starten: Rosa og lyseblå tepper i barnevognen, jenter får dukker og gutter får biler. Gutter kan sloss, men ikke gråte. Vi skal bite det i oss. Vi har ikke den sikkerhetsventilen som jentene har.

Vi i IBT (PEP – Gjør det nå!) har mye over 20 års erfaring med personlig rådgivning i arbeidssituasjoner. Vårt program gjennomføres ved den enkeltes arbeidsplass. Vi rådgir deltakerne gjennom 5 besøk over mer enn 8 måneder. På denne måten kommer vi svært tett innpå menneskene. Og vi ser tydelig 2 områder som er av meget stor betydning for den enkelte: mulighet til å mestre jobben til daglig, dvs. utviklingen i teknologien (kontorstøttesystemer) kombinert med mangelfull videreopplæring, og økende krav til tilgjengelighet og tilstedeværelse. Her ligger utfordringen for svært mange:

Evnen til å sette grenser!

Det er en grunn til at gjennomsnittsalderen for hjerteinnfarkt og andre stressrelaterte lidelser ligger rundt 40-tallet. Det er ingen idag som virkelig ønsker seg tilbake til tiden før internett, før mobiltelefonen eller Norwegians flypriser. Allikevel, alle mennesker er forskjellige og alle har til en viss grad også forskjellig livssituasjon. Arbeidslivet ( med fare for å bli uvenner med LO) skiller ikke tilstrekkelig på personlige egenskaper som personlig trygghet, evnen til å lære nye funksjoner, nysgjerrighet og forandringsvillighet. Og dessuten sliter mange fortsatt med Janteloven. Hvem tror du du er som ikke behøver å stå på like mye som ……. Og så gjør vi oss opp tanker i hodet om at bare denne gangen også, for så blir det sikkert bedre………

IBT’s budskap er “Lær å si NEI!” på en slik måte at du fortsatt har noen å danse med på neste julebord.

PEPworldwide – Norge            Tilbake til hjemmesiden: http//www.pep.no

Kongens bekymring for representantenes “multitasking”

I sin tale under middagen for storting og regjering igår uttrykte kong Harald en viss bekymring for representantenes tendens til Twitring eller multitasking i stortingssalen. Dette kan jo i verste fall lede til mangelfull oppfatning av prosessene i salen med den følge det kan få for arbeidet, stemmegiving etc. All forskning vi i IBT kjenner til bekrefter at hjernen bare kan være konsentrert om én sak av gangen. Altså enten lytte eller Twitre…….

PEPworldwide – Norge    Tilbake til hjemmeside: http//www.pep.no

Kilde: P4, 23. okt. 2009