Maktmøter varer dobbelt så lenge!

Fra PEPww’s program for Mer Effekt av Møter (MEM)

 Møter med mye maktkamp virker ofte dobbelt så lange som den tiden man faktisk har brukt i selve møtet.

 Om maktmøter varer i en time så vil vi påstå at det fortsetter minst en time til.

 Effektivitet i møter

 -      Man lurer med en gang på hvordan nettopp jeg kommer til å bli påvirket og hvor mye jeg kan våge å si uten at det slår tilbake osv. I etterkant av et maktmøte prater ofte deltakerne med hverandre om hva som egentlig skjedde på møtet, hva dette betyr og hvorfor det ble slik. Her ligger det et stort skjult tidsforbruk, men langt viktigere – mye frustrasjon.

 -      Å bare utøve makt over mennesker innebærer blant annet at man minsker deres intellektuelle kapasitet. Mye av kreftene og energien går med til å bekjempe makten. Skal mennesker fungere bra må de tenke selvstendig og helst delta aktivt om enighet skal oppnås og beslutningene skal bli satt ut i livet. De må ha en forståelse av hvorfor, og akseptere dette både intellektuelt og følelsesmessig. Det hele handler om å frigjøre energien i riktig retning.

 Effektivitet også mellom møtene

Med en viss teknikk kan man effektivisere selve møtene, men det er enda viktigere å skape den riktige kommunikasjonssituasjonen i gruppen som møtes. Så kan man gjennomføre møter som deltakerne på samme tid finner både inspirerende og effektive.

-      Sammen må dere se på hvordan gruppen fungerer i dag. Deretter må alle deltakerne gi uttrykk for hvordan de ønsker at gruppen skal fungere. Så må dere i fellesskap legge premisser som alle er enige om å holde seg til.

-      Det handler om en prosess som få gå over tid. Når dere har gjennomført forandringen vinner dere ikke bare tid, men også styrke i selve gjennomføringen. Mer Effekt av Møter (MEM), vil hjelpe dere i å styrke denne prosessen. Deltakerne går ikke ut fra et møte bare som en budbringer, men også som bærer av ideene bak beslutningen. De vil selv være med på å ta godt underbygde beslutninger, og får dermed et sterkere eierforhold, engasjement og større vilje til gjennomføring. Dette er uhyre viktig.  

 Møteteknikk, møtekultur og møtedisiplin

-      Mange bedrifter og avdelinger tror at de har et felles språk, men altfor ofte har vi ulike tolkninger og vurderinger av de samme ordene. Våre rådgivere som jobber med MEM-programmet er derfor nøye med å la gruppen i fellesskap definere begrepenes betydninger allerede fra starten av prosessen.

 -      Møtedisiplin handler om hvordan vi for fellesskapets beste følger de regler og normer som vi er blitt enige om i møteteknikk og møtekultur. Det betyr altså at gruppen må ha skapt kulturen og man må kunne teknikken, dvs. hvilke regler som gjelder eller skal kjennetegne dere, når vi begynner å snakke om møtedisiplin.

 Et eksempel apropos møtekultur: Noen uttrykker i positive ordelag at det er høyt under taket på møtene deres. I den sammen gruppen sier andre at man ikke snakker sammen i det hele tatt. Kanskje er det høyt under taket på andres bekostning? Lykke til med å forbedre dine møter!

Tilbake til hjemmesiden: pep.no                       Johan Chr. Holst