Skråblikk på arbeidslivet, av daglig leder, etter ett år ved roret

 

Våre PEPrådgivere har en utrolig variert arbeidsdag og vi er svært privilegerte som får anledning til å bli kjent med så mange mennesker i mange forskjellige avdelinger og virksomheter. Jeg finner det fascinerende å komme utenfra og få lov til å observere hvordan ulike mennesker selv opplever at de gjør så godt de kan for å få gjort den jobben de skal, med de verktøy de har og med de forutsetninger og omstendigheter de har. Mange er også overbevist om at deres måte er den beste måten å gjøre det på. Mang en gang har du sikkert opplevd at ved å løfte blikket, og gjerne ta et skritt til siden for å vurdere ditt arbeid eller resultat, så slår det deg, at dette kunne jeg løst på en mye enklere eller smartere måte. De fleste av oss gjør dette de første gangene vi gjør noe nytt. Etter noen ganger slutter mange å evaluere seg selv, det er blitt en rutine, og da er arbeidsvanen eller mønsteret ofte etablert. Det er da det er godt, selv om det ikke alltid føles godt, å kunne få hjelp utenfra eller fra en venn eller kollega.

Det er interessant for oss å observere hvordan arbeidstakere i ulik grad mestrer sin arbeidsmengde og hvilke ferdigheter som de benytter for å håndtere det de opplever som sin arbeidshverdag. Her finner vi mange ulike metoder, noen mer originale enn andre, spesielt finner vi mye kreative løsninger for å unngå å glemme oppgaver som skal og må gjøres. Felles for de ulike metodene er at de innen en virksomhet er preget av kun å gjelde den enkelte medarbeider. Det er ingen felles eller enhetlig måte å jobbe på i avdelingen. Det er ofte et tydelig personlig preg på måten hver enkelt velger å organisere, planlegge og gjennomføre sitt arbeide på.

Mange har mye å gjøre, andre har mindre å gjøre. Det utfordrende er når de jobber i samme avdeling, og begge opplever at de tar unna oppgaver for avdelingen og fellesskapet, begge opplever de at de må skyve sine egne oppgaver nedover på listen for å få unna andres ting. Begge opplever dette som frustrerende og begge føler at de bidrar og står på for andre, og at det kanskje går ubemerket hen. Samtidig kan det være vanskelig å be om hjelp. I vår verden handler dette om kommunikasjon, samspill og respekt. Vi erfarer at vi får medarbeidere i en avdeling eller bedrift til å kommunisere bedre og  derved øke deres grad av forståelse for hverandres oppgaver og prioriteringer. Samtidig er det ofte enklere å ta over en oppgave eller å gi den fra seg når man har en større forståelse for hverandres arbeidsmetodikk. Derfor jobber vi i PEP med hele avdelinger som ønsker å jobbe bedre sammen. 1 av 3 medarbeidere peker på at det er kollegaene som er årsaken til at de ikke får gjort det de hadde planlagt.  Med PEPs utprøvde arbeidsmetodikk hjelper vi medarbeidere i  virksomheter til å bli bevisstgjort sine arbeidsvaner og iverksette sine forbedringstiltak. Våre deltakere rapporterer om økt grad av planlegging, redusert stressfølelse, bedre oversikt, og ca 1 time frigjort tid hver dag pr. person.

Jojo Bough Holst, daglig leder, IBT Norge as og PEPworldwide Norge

Johan Chr. Holst, Redaktør,   Tilbake til hjemmesiden: pep.no