VÅR OPPMERKSOMHET ER KONKURRANSEUTSATT!

En situasjon som ikke bare henspeiler på det nylig avholdte verdensmesterskapet i sjakk.

Tony Schwartz er en meget benyttet konsulent og rådgiver for store internasjonale selskaper. Han arbeider med å utvikle vår forståelse for forholdet til eget energibruk. Dette vil  bidra til at vi bedre vil kunne oppfylle kravene til oss selv i både arbeid og fritid.

Daniel Goleman, forfatter og filosof, har nylig kommet ut med boken: Focus: The hidden driver of excellence.

Det er umulig ikke å bli engasjert når disse to erfarne og innsiktsfulle personene setter seg ned og deler av sin kunnskap med oss på områder som konsentrasjonsevne, tilstedeværelse og hjernetrim.

Vårt oppmerksomhetssenter i hjernen er i den senere tid blitt gjenstand for betydelig hjerneforskning. Årsaken til dette er den teknologiske utvikling av produkter og tjenester som har som formål å få eller ta (stjele) vår oppmerksomhet.

Hjernen er en muskel og den må og kan trenes. Barn som vokser opp i dag er gjenstand for flere distraksjoner enn noen gang. Og disse distraksjoner skaper en avhengighet. F.eks. hvis mobilen må på verksted, internett går ned eller vi opplever andre former for «isolasjon», slår det oss hvor avhengige vi er blitt av disse hjelpemidlene. Før i tiden var konsentrasjon en selvfølge. I dag må vi trene oss opp til å oppnå konsentrasjon.

På vår egen “hjemmefront” omtalte Aftenposten denne uken det åpne kontorlandskap i forbindelse med innflyttingen i Gjensidiges nye hovedkontor i Oslo.  Og kommentarene fra leserne lot ikke vente på seg.

Og med kontorlokaler med mye støy og hyppige avbrytelser fordyper vi oss i å besvare e-post og andre mindre krevende oppgaver inntil lokalene er mer eller mindre tomme for støy og avbrytelser. Men da er også vårt energinivå på sitt laveste og vi utsetter krevende oppgaver til i morgen.  Ikke rart ting tar tid……

Du kan se og høre hele intervjuet her: Se hele intervjuet

Tilbake til hjemmesiden: pep.no             Johan Chr. Holst, Redaktør